תקנון

תקנון אתר ההיכרויות "my-click" מהווה הסכם בינך לבין אתר  "my-click"  כל עת גלישתך באתר כפוף לתנאים ולכל הכתוב באתר,  
אם אינך מסכים לתקנון האתר אתה ראשי לצאת בכל עת.
עליך להתעדכן בתקנון האתר בכל כניסה לאתר .

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מתייחס לזכר ונקבה כאחד.
מונחי מילים באתר ההיכרויות " my-cklic 

• "פרופיל" – הכרטיס אשר באמצעותו נרשם המשתמש אשר גולש באתר ובו ממלא המשתמש את פרטיו האישים ,תיאורו , תכונותיו ותמונותיו ,ואשר משתמשים אחרים יכולים לצפות בו ולקרוא את נתוניו האישים של המשתמש (מלבד פרטים אישים מזהים הנשארים חסויים)
• "פרופיל אישי" – פרופיל פרטי של משתמש באתר ההיכרויות "my-cklic ובו מפורט כרטיסו האישי ובאמצעותו ניתן לבצע פעולות של שליחת וקבלת הודעות ממשתמשים אחרים באתר.
• "משתמש רשום" – גולש אינטרנט שפתח חשבון באתר ההיכרויות "my-cklic ,לאחר שהתחייב בכל התחייבויות המפורטות בתקנון זה.
• "מנוי" – משתמש אשר רכש את שרותי המנוי באתר ההיכרויות "my-cklic,לאחר שהתחייב בכל התייחביות המפורטות בתקנון זה.
• "מאגר המשתמשים" – מאגר משתמשי אתר ההיכרויות "my-cklicלרבות שמותיהם, פרטיהם, פרופיל אישי וההודעות אשר שלחו או התקבלו אצלם.
שימוש באתר
אתר ההיכרויות  "my-cklicמברך את בחירתך להשתמש באתר "my-cklicתספק לך את השירותים בהינתן הסכמתך לתקנון האתר, הזכות שלך להשתמש בשרות כפופה לכל מגבלה, תנאי או הגבלה שיקבעו על ידינו מעת לעת ,ביכולתנו לשנות ,להקפיא או להפסיק כל חלק מהשירות בכל עת ואנו ראשים לשנות את התקנון בעל עת.
הגלישה באתר מותרת לנרשמים המאשרים את התקנון בלבד.
אישור שימוש באתר
הגלישה באתר ההיכרויות "my-cklicמאושרת רק למי שמלאו לו 18 שנים ומעלה ,מובהר כי הפרה של סעיף זה תזכה את הנהלת האתר בסכום של מאה שלושים אלף שקל (130,000 ₪) ,במידה וזיהיתם משתמש שלא עומד בקריטריון הגיל עליכם לדווח זאת להנהלת האתר דרך טופס יצירת קשר.
באמצעות האתר תוכלו להכיר אנשים ואף להיפגש עימם, הנהלת האתר אינה יודעת מי הם המשתמשים באתר ולכן כל יצירת קשר הינו על אחריותכם בלבד.
האתר הינו אחראי על נזקים שיגרמו לצג ג' כתוצאה מהתכנים, כמו כן אין אנו אחראיים על המידע והתכנים המתפרסמים באתר ע"י משתמשים שונים.
נכונות הפרטים
הנך מתחייב ומצהיר בפני הנהלת אתר הכרויות "my-cklicכי המידע שסיפקת לגבי עצמך והפרטים האישים אשר דווחו על ידך בטופס הרשמה ובמהלך כל הרשום הינם נכונים ושלמים ,וכי לא סיפקת מידע שיקרי ו/או כוזב ו/או מוטעה אשר יכול להטעות או אינו נכון כלל.
הנך מתחייב לספק את כתובת דואר האלקטרוני שלך לאתר ומאשר כי הכתובת הינה נכונה ,הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר יצור עמך קשר באמצעות הדואר האלקטרוני ומאשר כי במידה וסיפקת כתובת לא נכונה תהא מושבת מלטעון טענה כלשהי בדבר אי קבלה של הודעה.
הנך מתחייב לשמור על המידע והפרטים עדכניים, במידה ויכול שינוי במצבך תדאג לעדכן את נתוניך ואת המידע בהתאם, ידוע לך כי המשתמשים הנוספים באתר מתבססים על כך שמידע שמסרת הוא נכון וידוע לך כי מסירת מידע שיקרי ו/או אינו נכון על מנת לקבל דבר מה עלול להוות עוולה אזרחית ואף פלילית ,הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך האחראי היחידי והבלעדי לנכונות הפרטים בכרטיס האישי שלך וכי תהא אחראי לכל נזק שיגרם לאתר כתוצאה מאי נכונותם.
הנך מבין ומתחייב כי אין אנו יכולים לבדוק ולאמת כל מידע הנמצא באתר, אין אנו אחראיים על המתפרסם באתר על התכנים הקיימים בו ועל ההודעות השונות ואמינותם.
הנך מתחייב שלא לבנות פרופילים "פיקטיביים" של אנשים אחרים ו/או אינם קיימים וכי ברור לך כי בניית כי פרופילים מסוג זה גורמים נזק תדמיתי גדול לאתר מכיוון שהם מערערים את אמינות השרות שאתר מספק למשתמשים.
השימוש באתר ואופן פעילותו
אתר הכרויות "my-cklic טקסטים ,התכתבויות, צילומים, קטעי וידאו ו/או כל תוכן אחר שיפורסם באתר ,התכנים נמסרים לאתר אך ורק על ידי המשתמשים והאתר אינו אחראי לתוכן התכנים.
חל איסור מוחלט לעשות שימוש שהוא בתכנים המופעים באתר למעט הנאה פרטית ולא מסחרית, התכנים המופעים באתר נמסרים במסגרת רישיון מוגבל לאתר עצמו וזכויות היוצרים המלאים בהם נותרו אצל יוצריהם ,אסור כל שימוש באתר או בתכניו למעט צפייה לצרכים פרטים אלא בהסכמת הנהלת האתר.
מובהר בזאת כי גם אם בעלי הזכויות בתמונות נתנו את הסכמתם לשימוש כל שהוא בתמונות אסורה בזאת העתקת התמונות מהאתר ו/או כל שימוש אחר בתמונות על מנת לאפשר שימוש מסחרי או אחר בתמונות.
אסורה כל העתקה ,יצירת יצירה נגזרת ,התאמה או כל מניפולציה אחרת על תכני האתר.
האתר ראשי לקבוע על פי שיקול דעתו הבלעדי כי התוכן כזה או אחר הינו פסול, מאיים ,מטעה, פוגע ,מפר זכויות של צד ג' ,מפר את התנאים יש בו לשון הרע או שהוא מפר את דיני מדינת ישראל ולנקוט צעדים כלפי אותו מוסר התוכן מבלי שיהיה לו כל טענה /תלונה על כך.
אם מצאתם תוכן פוגעני ,הנך מחויב לדווח זאת להנהלת האתר, למרות הכול הנך מבין שהאתר לא יוכל למנוע הימצאותו של תוכן פוגע באתר ואתה עלול להיות חשוף לתוכן כזה, לא תהיה לך כל טענה ביחס לתוכן פוגע שנמצא בו, במקרים האתר שומר לעצמו את הזכות לבקר ,למחוק ,לשנות לערוך ולעדכן תכנים כאלה ואחרים המועלים אליו, אין בזכות זה או בשימוש בה כדי להטיל אחריות כל שהיא על האתר לתכנים ,אלא לתכנים ששונו על ידו בלבד.
קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ההיכרויות "my-cklicלרבות השם ,סימני המסחר והעיצוב של האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על ידי הנהלת האתר או מי מטעמה ובכל תוכנה ,יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי , תמונה, טקסט , וכל חומר אחר הכלולים בו הינם של הנהלת האתר.

באתר ההיכרויות "my-cklic  עשויים להימצא תכנים נוספים המתפרסמים על פי הסכם בין הנהלת האתר לצד ג' ,זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד ג' ו/או להנהלת האתר הכול בכפוף להסכם בין הצדדים.
אין להעתיק ,לשכפל ,להפיץ לשווק או למסור תכנים אלה ו חלק מהם בלא הסכמה מפורשת ובכתב מבעל הזכויות בהם, אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול,
סריקה ,הוצאה לאור ,הצגה בפומבי ו/או העברה של מידע המפורסם באתר באמצעות דואר אלקטרוני, דואר, פקס או אמצעיים דיגיטליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
שימוש או פרסום המידע המופיע באתר ,באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת הינם אסורים בהחלט כמו כן אסור לבצע כל פיתוח או שינוי או תרגום או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת או המתבסס עליו.
סימני המסחר ומודעות הפרסומות של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.
אין לבצע שימוש במערכות השונות של האתר על מנת לפרסם מוצר או אתר מכל סוג שהוא ,הפרת סעיף זה תגרור תשלם פיצוי מוסכם של שמונים אלף ₪ (80,000 ₪)ללא צורך בהוכחת נזק, 1הפרה של אחד מהסעיפים תביא לנקיטת צעדים משפטים כנגד כל משתמש או גוף שיפר את זכויות האתר.
רכישת מנוי באתר
רכישת מנוי באתר ההיכרויות "my-cklic הינה מאובטחת ומתבצעת בדף SSL ובטכנולוגית של 256 ביט.
רכישת מנוי באתר ההיכרויות "my-cklicתתבצע ע"י מספר מסלולים המוצעים בדף רכישת המנוי.
המסלולים המוצעים באתר יכולים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ועל פי החלטה של הנהלת האתר ,המנויים בכל המסלולים ייגבו בתשלום אחד בלבד ללא תשלומים.
בכל המסלולים המנוי ניתן לביטול ללא כל התחייבות, ומתחדש בעלות של 230 ש"ח לחודש עם סיום המסלול.
רכישת מנוי באתר מאפשרת לך להנות ממגון השרותים באתר,אי לך ובהתאם לזאת אתה מודע ומסכים להתניות הבאות:
*הרוכש מנוי באתר מאשר כי ינהג כיאה לאתר הכרויות ולא ישתמש בנתוני המשתמשים מלבד מצאת אהבה .
*הנך מאשר ומצהיר עם הצטרפותך לאתר כי במידה והחברה תאלץ לפנות להליכים משפטיים לצורך גביית תשלום עבור מנוי ,יגבה בנוסף לכל החוב סך מוסכם של שלוש מאות ₪ ( 300 ₪) בתוספת מע"מ לכל הוצאה של מכתב משפטי ,בנוסף סך מוסכם של אלפיים ₪ (2,000 ₪) בתוספת מע"מ במידה והנהלת האתר תאלץ לנקוט צעדים משפטים לנקיטת החוב.
ביטול מנוי
על מנת לבטל חידוש אוטומטי של מנויים או להקפיא מנוי יש לשלוח הודעה להנהלת אתר ההיכרויות "my-cklicבטופס יצירת קשר הנמצא בחלק התחתון של האתר ולציין את כתובת דואר האלקטרוני ,סיסמא עמה אתם נכנסים לאתר שם מלא ומספר ת"ז , למען הסר ספק – אתה מבין כי המנוי שלך יחודש מדי חודש בחודשו ללא כל הודעה מצדנו וללא קשר אם בוצע כל שימוש במנוי.
הביטול יכנס לתוקפו בתוך 3 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול באופן המתבקש. ובחודש שלאחר מכן לא יתבצע חיוב.
תקופת ההסכם וסיומו
הסכם זה יישאר בתוקף מלא למשך השימוש שלך בשרות ו/או למשך חבורתך בו למעט אם הופסק על ידך או על ידי הנהלת האתר הכרויות "my-cklicכמופרט להלן, השרות ניתן להפסקה על ידך בכל עת מכל סיבה שהיא ,בכפוף ובהתאם להנחיות שבחלק "ביטול מנוי באתר" בתקנון זה.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חבורתך באמצעות מתן הודעה בדבר ההפסקה בדואר אלקטרוני ,באפשרותנו להפסיק את חבורתך על ידי הסרת הפרופיל של בעל עת עם הסבר או בלעדיו, עם הפסקת ההתקשרות על ידנו שלא עקב הפרת תנאי השימוש אלה על ידך, אנו נחזיר לך את החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל.
באחד מן המקרים הבאים לא תהא זכאי להחזר ,מלא או חלקי של דמי המנוי:
• הנך מפסיק ביוזמתך את המנוי שלך או חבורתך באתר ,במקרה זה הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשיב או לזכות אותך באופן מלא או חלקי על פי שיקול דעתה בלבד.
• במידה והנהלת האתר מגיעה למסקנה על פי שיקול דעתה הבלעדי כי הפרת את אחד מתנאי התקנון ו/או הוראות הדין ו/או זכויות צד ג' ,במקרים אלו אנו נפסיק את חבורתך באתר ולא תהיה זכאי ואנו לא נישא בכל אחריות כלפיך או בהחזר כלשהו של החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל שקבלנו ממך ואף נוכל לשלול ממך את השימוש בשרות בעתיד ,גם לאחר סיום חבורתך הסכם זה יישאר בתוקף והוראותיו ימשיכו לחול על שני הצדדים.
אחריות
אתר הכרויות  "my-cklicאינו אחראי בכל דרך שהיא לדיוק התכנים והשירותים המופעים בו, לשלמותם ,חוקיותם, אמינותם, נכונותם , עדכניותם , זמינותם ועוד .
השירות מופץ על בסיס "AS IS" (כפי שהוא),איננו ערבים ששרות זה יהיה בלתי מופרע או חף מטעויות ,ייתכנו עיכובים ,ליקויים והפרעות בזמינות של השירות ,אתה מאשר בזאת שהשרות מסופק ללא כל ערבויות מכל סוג שהוא כמו כן אתה מאשר שהשימוש בשרות הוא על אחריותך בלבד.
האתר לא יהיה אחראי בכל דרך או צורה שהיא לכל נזק , עלות או הוצאה שיגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש באתר בדרך כלשהי מתקלות הנובעות בו או ממנו ומכל מקרה הנובע ממנו לכל צד ישיר או עקיף.
היעדר אחריות
הנך מאשר בזאת שהנהלת אתר הכרויות "my-cklic"  אינו אחראי לעיכוב בשרות ללא קשר לסיבת העיכוב או ההפרעה, כל תביעה נגדנו תוגבל לסכום אותו שילמת אם בכלל , עבור שימוש בשרות במהלך ה12חודשים שקדמו לתביעה ,באפשרותנו להפסיק או לשנות את השרות או את זמינותו עבורך בכל עת ואתה ראשי להפסיק את השימוש באתר בכל עת.
אחריות בגין נזקים ושיפוי
אתה מסכים בזאת לשפות אותנו(אתר ההיכרויות "my-cklic" ,את הממונים שלנו את מנהלנו עובדנו על כל הפסד או נזקים ,כולל אך לא רק שכר טרחה משפטי מתקבל על הדעת שאנו עלולים לספוג כתוצאה מפעילותך או משימוש לא ראוי בשרות כולל אך לא רק כל הפרה מצדך של ההסכם זה או כל חיוב או תביעה שיוגש נגדך או על ידי צד שלישי כלשהו ,הנך מתחייב לשתף פעולה בצורה מלאה ככל האפשר בהגנה נגד כל תביעה ,אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקחת על עצמנו את הגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין אחר הנוגע בדרך כלשהי לשיפוי מצדך, אולם רק בתנאי שאתה תישאר אחראי לכל תביעה שכזאת.
גילוי מידע לרשויות החוק ויישוב משפטי
אתר ההיכרויות "my-cklic" שומר לעצמו את הזכות לגלות לרשויות החוק בין אם על פי דרישתן ,בין על פי צוו המחייב אותנו לעשות כן ,ובין אם במסגרת תלונה לרשויות אותה ייזום האתר באופן עצמאי, כל פרטים שהם של משתמש ו/או של משתמשים באתר לרבות פרטי זיהוי ,תוכן הודעות והתקשרויות באמצעות האתר ,הרגלי התקשרות ושימוש באתר וכיוצא בזה. והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של הנהלת האתר ולא חובת הודעה למשתמש.
כל המחלוקות המשפטיות הקשורות לשימוש באתר ו/או לשרות תדון בבית המשפט המוסמך בתל אביב -יפו בלבד והדין הישראלי יהיה הדין שיחול על הסכם זה בלבד.
העברת זכויות
אינך ראשי להעביר תקנון זה או את זכויותיך בשירות לכל אדם.
אתר ההיכרויות  "my love everשומרת לעצמה את הזכות להעביר חלק או את כל זכויותיה וחובותיה בכפוף לתקנון זה או כלפי השירות לצד ג' כלשהו לפי בחירתה של הנהלת האתר.
אם התחייבותה של "my-cklic" לעיל יועברו לצד ג' הנהלת אתר "my-cklic" תהיה משוחררת מכל אחריות שהיא בכפוף לתקנון זה.
מחיקת מידע
הנהלת האתר הכרויות "my-cklic"  ראשית למחוק כל חומר ו/או תוכן שיימסר על ידי המשתמשים באתר כולל דף פרופיל וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדית ,הנהלת האתר תהיה ראשית למחוק מידע מסיבות טכניות או אם המידע שפורסם או אופן בו הוא פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לתקנון האתר וכן מסיבות סבירות אחרות ,לרבות חשש להתחזות או פרסום פרטי צד ג' בניגוד לרצונו, האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות כלפי צד ג'.
הנהלת האתר ראשית למחוק כל חומר שפורסם על ידה לפי שיקול דעתה.
הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע ,אף עם נמחק מהאתר בעבר.
תמיכה
הנך מצהיר בפני הנהלת אתר ההיכרויות "my-cklic" כי ידוע לך והנך מסכים כי התמיכה הניתנת למשתמשי האתר הנה על בסיס התנדבותי ,האתר אינו מתחייב לספק תמיכה כל שהיא למשתמשים אלא על פי שיקולו וכל מקרה לגופו.
הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים כי התמיכה הניתנת לשימוש האתר ניתנת בדרך של דואר אלקטרוני וטלפון משרדי בלבד ולא בכל דרך אחרת, וכי הדרך היחידה לקבלת תמיכה טכנית ו/או תמיכה אחרת ו/או מענה לשאלות כלשהן לעניין האתר תהא בדרך של שליחת מייל לכתובת   [email protected]  
או לטלפון 053-700-7-700  לשלוח הודעה whatsapp
הודעות
הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים כי הנהלת אתר ההיכרויות "my-cklic" תישלח לך מודעות פרסום ,הודעות ועדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני מעת לעת ,על פי הצורך ועל פי שיקול דעת הנהלת האתר וזאת במשך כל תקופת השימוש באתר וכן במשך 24 חודשים לאחר תום השימוש.
הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים כי ההודעות והעדכונים שנשלחו אליך בדואר אלקטרוני ייחשבו כשנתקבלו הסכמה.
ניתן להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה בכל עת ע"י שליחת בקשה בטופס יצירת קשר.
להנהלת האתר ישנה הזכות לשלוח גם הודעות SMS כשירות והודעות פרסומיות למספר הפלאפון שאותו הצגתם עם ההרשמה לאתר.
חדרי צ'ט באינטרנט
"חדרי הצ'ט" אינם מפוקחים או ממודרים על ידי הנהלת אתר ההיכרויות  "my-cklicוהיא אינה שולטת בתכנים המצויים ב"חדרי הצ'ט" וכן אינה מאשרת אותם בכל צורה שהיא, התכנים מועלים ל"חדרי הצ'ט" בזמן אמת ללא כל שליטה או פיקוח של הנהלת האתר עליהם .התכנים הינם באחריות המשתמש ,הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לתכנים, ההודעות והמידע המועלים על ידי המשתמשים .
בהיכנסך ל "חדרי הצ'ט" הנך מקבל ו/או מאשר את האמור לעיל.
שימוש בכרטיס לצורכי פרסום
אתר ההיכרויות "my-cklicשומר לעצמו את הזכות להשתמש בכרטיסך לצרכי פרסום ושיווק האתר.
הפרטים אותם אתה רושם בכרטיסך הינם ציבוריים ויהיו חשופים לציבור הרחב גם בתוך האתר וגם מחוצה לו (מלבד הפרטיים החסויים).
מפרסמים ויועצים
הנהלת האתר הכרויות "my-cklic"מפרסמת מעת לעת פרסומים שונים והמלצות ומענה לשאלות ע"י יועצים בתחומים שונים ,הננו מבהירים בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית בשום אופן שהוא ואין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל משתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.
הנהלת האתר ממליצה כי כל משתמש המבקש עצה או סיוע לבעיה אישית יפנה ליועצים מקצועיים לקבלה של מענה מקצועי.
אבטחה ופרטיות
הנהלת אתר ההיכרויות  "my-cklic" מביא לידיעתך כי חשבונך הוא פרטי ולאף אדם אחר אין את הזכות להשתמש בו, אתה אחראי לכל שימוש או פעילות בשירות על ידי משתמשים בסיסמתך כולל אך לא רק שימוש בסיסמתך על יד צד ג'.
הנך נושא באחריות לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמא שלך ,לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמא האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל צד ג' אחר כלשהו, אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישים כלשהם ,תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמא האישית שלך ולפיכך עליך לקרוא בעיון את מדיניות שמירת הפרטיות שלכל צד ג' , במקרה שתאבד שליטה על הסיסמא שלך ,תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך, לפיכך אם הסיסמא שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך לשנותה במידי.
קישורים
הנהלת אתר ההיכרויות "my-cklic" אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים, הנהלת האתר רשאית להסיר קישורים שנכללו בעבר ,או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה המוחלט , העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, עדכני או מלא.
כללי:
אין בהימנעות החברה מפעולה או אכיפת אילו מזכויותיה לפי תנאי תקנון זה ,כולם או מקצתם כדי להוות ו/או להיחשב לוויתור מצידה על זכויות אלה.

אנו מודים לך על שהקדשת מזמנך לקריאת תקנון זה למתן השירות, היה והנך מסכים לתנאי התקנון לאחר שקראת והבנת את כל תנאיו אנא הירשם לשרות, במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון אתה ראשי שלא להירשם לשרות. www.my-cklic.co.il